(Vektor - BigMouse/Shutterstock.com)

Vydali jsme výzvu pořadatelům výstavy Body The Exhibition, upozorňující na některé nesrovnalosti.

Celá výzva je k dispozici zde.

K výzvě se přidali:

Lékaři:

– MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

– doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., předseda České anatomické společnosti

– doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., předseda Společnosti lékařské etiky ČLS JEP

– Prof. MUDr. Štěpán Svačina., DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP

Organizace:

– Česká anatomická společnost
– La Strada
– Lidská práva bez hranic
– Liga lidských práv