V červenci od 8. do 12. naši republiku navštíví David Matas.

David Matas je právník, který se mezinárodně angažuje v oblasti lidských práv, uprchlictví a imigraci. Je také autorem a výzkumníkem.

Do Prahy přijel, aby se zúčastnil v těchto dnech 35. Mezinárodního kongresu o právu a duševním zdraví, který pořádá Karlova Univerzita. Během něj promluví na téma zneužívání transplantací v Číně.

V rámci daného tématu je pan Matas uznávaným odborníkem a v lednu 2006 vydal společně s bývalým kanadským tajemníkem pro Asii a Tichomoří, Davidem Kilgourem, nezávislou vyšetřovací zprávu nazvanou Krvavá sklizeň.
Na základě telefonních nahrávek, svědectví a analýz dochází spolu k tomu, že se v Číně odehrávají ilegální odběry orgánů z vězňů svědomí.

V roce 2015 posléze napsal s D. Kilgourem a E. Gutmannem, autorem knihy Jatka, rozšířenou zprávu na téma ilegálních transplantací v Číně. Zpráva je dostupná online a jako důkazy k závěru, že se tyto zločiny v Číně skutečně dějí, využívá vyjádření samotných čínských doktorů, nemocnic a médií.

David Matas byl v neposlední řadě také členem kanadské delegace pro OSN a zastával pozice v Amnesty International,   Mezinárodním výboru právníků, Kanadském židovském kongresu, nebo kanadské pobočce Helsinského výboru. Stále je seniorním právním poradcem v organizaci B’nai Brith Kanada.

V       roce      2010       nominován       na       Nobelovu       cenu       míru a je jedním ze spoluzakladatelů mezinárodní koalice pro zastavení odběru orgánů v Číně.

David Matas vystoupil spolu s Davidem Kilgourem na konferenci TedX: http://endorganpillaging.org/davidmatasdavidkilgourattedx/