Aktuálně sbíráme podpisy na petici proti ilegálnímu odběru orgánů v Číně. Petici iniciovala profesní lékařská organizace DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting).

Váže se zejména k ilegálnímu odběru orgánů v Číně, a to z vězňů svědomí – Tibeťanů, Ujgurů, křesťanů a praktikujících Falun Gongu.
Na posledně zmiňované je v současné verzi petice kladen největší důraz.
K tématu Evropský parlament vydal dvě rezoluce, či u nás např. vyšla kniha Jatka od investigativního novináře Gutmanna, popisující tyto skutečnosti.

V případě zájmu si lze petici vytisknout skrze odkaz na pdf verzi a zaslat nám ji vyplněnou na naši adresu, a to až do 15. října 2017.

Níže je překlad jejího znění (.pdf), kterou najdete také na webových stránkách www.dafoh.org 

Petice za zastavení násilného odběru orgánů živým praktikujícím Falun Gongu v Číně

My, níže podepsaní, jsme znepokojeni důkazy násilného odběru orgánů zadrženým praktikujícím Falun Gongu v Číně. Rozumíme tomu, že násilný odběr orgánů vězněným praktikujícím Falun Gongu, jakožto primárním obětem tohoto zločinu proti lidskosti, je bezprecedentní formou zla. Doufáme, že zastavením násilného odběru orgánů praktikujícím Falun Gongu bude zároveň ukončena tato neetická praxe na dalších menšinových skupinách, které jsou jí v Číně vystaveny, jako jsou Tibeťané, křesťané a Ujguři. Tímto žádáme vysokého komisaře OSN pro lidská práva:

1. Vyzvěte, prosím, Čínu k okamžitému ukončení nuceného odběru orgánů zadrženým praktikujícím Falun Gongu v Číně.
 
2. Iniciujte, prosím, další vyšetřování, které povede k trestnímu stíhání pachatelů zapojených do tohoto zločinu proti lidskosti.
 
3. Vyzvěte, prosím, čínskou vládu k okamžitému ukončení brutální perzekuce Falun Gongu, která je základní příčinou nuceného odběru oránů praktikujícím Falun Gongu. 

Zastavme spolu krvavou sklizeň

V Číně došlo k případům odběru orgánů uvězněným osobám, z nichž velká většina byli praktikující meditační praxe Falun Gong, političtí disidenti a národnostní menšiny Ujguři a Tibeťané.

Oficiální zprávy vydané čínskými orgány zdokumentovaly 18 500 transplantací orgánů během šesti let v období  r. 1994 až 1999. V následujících šesti letech mezi r. 2000 až 2005 počet transplantací prudce vzrostl zhruba na 60 000.

Podle odhadu Amnesty International bylo v Číně provedeno přibližně 2 000 poprav ročně. I za předpokladu, že všechny orgány pro 18 500 transplantací v letech 1994 až 1999 byly dodány z těl popravených vězňů a že stejný počet orgánů byl dodán z těl popravených vězňů v následujících šesti letech, zůstávají zdroje orgánů pro dalších více než 40 000 operací stále nejasné.

David Matas, renomovaný lidsko-právní advokát, a David Kilgour, bývalý poslanec kanadského parlamentu a bývalý kanadský ministr zahraničí pro oblast Asie a Pacifiku, provedli nezávislé vyšetřování. Jejich analýza rozsáhlého důkazního materiálu vedla k závěru, že „došlo a stále dochází k velkému počtu nedobrovolného odběru orgánů praktikujícím Falun Gongu“.

Odběr orgánů v Číně nazvali „bezprecedentní formou zla na této planetě“. Profesor Arthur Caplan, vedoucí Oddělení bioetiky v Langone Medical Centru v New York University, posoudil všechny důkazy z perspektivy zdravotnického odborníka a dospěl ke shodnému závěru, že v Číně existuje státní systém „vraždy na objednávku“.

Znamená to, že věznice a pracovní tábory v Číně ve spolupráci s nemocnicemi navázanými na čínskou armádu a policii vybíraly pro své (často zahraniční) klienty dárce orgánů z řad stovek tisíců uvězněných, přičemž dárce s vhodnými orgány ve skutečnosti zavraždily.

Manfred Nowak, zpravodaj OSN pro mučení, a zpravodajka OSN pro náboženskou nesnášenlivost Asma Jahangir od srpna 2006 předkládají Komisi proti mučení četná svědectví o odběrech orgánů živým praktikujícím Falun Gongu, provedených čínskou komunistickou stranou.

V roce 2008 řekli: „Údajné krátké čekací doby propagované pro dokonale vhodné orgány naznačují existenci elektronického systému pro nalezení vhodných dárců a velký počet žijících potenciálních dárců. Domníváme se, že nesrovnalost mezi dostupnými orgány a počtem orgánů dostupných z identifikovatelných zdrojů je zapříčiněna orgány odejmutými praktikujícím Falun Gongu a že nárůst transplantací od roku 2000 se překrývá a spojuje se začátkem pronásledování těchto osob.“ (Dokument OSN A/HCR/7 /10/Add.1, 29. únor 2008, odstavce 40 až 41)

Toto je skutečně „bezprecedentní forma zla na této planetě“. Poškozuje to vězněné lidi, členy jejich rodin, důstojnost lidstva, a co je nejzávažnější, základní principy lidské civilizace.